Cjenik

Cjenik
*Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata određuje potreban broj sati nastave za svakog pojedinog kandidata.
Cijena sata dopunskog programa jednaka je cijeni nastavnog sata pojedinog predmeta iz obveznog programa.
Administrativna naknada za ispis iz autoškole naplaćuje se jednokratno 100,00 kn.
Troškovi tečaja Pružanja prve pomoći ozlijeđenim u prometnoij nesreći (PPP) plaćaju se nažiro račun Crvenog križa Karlovac.
Naknada za polaganje ispita iz predmeta PPSP, PPP, UV plaća se na žiro račun Hrvatskog autokluba.