PROMETNA PREVENTIVA

Sigurno u prometu

Obuhvaća učenike između 10 i 12 godina starosti, a cilj nam je priprema i održavanje natjecanja kroz odgoj i osposobljavanje učenika osnovnih škola za sigurno kretanje u cestovnom prometu kao pješaka i vozača bicikla.

Učinimo ceste zelenima

„Make road green” međunarodna akcija u cilju smanjenja štetnog djelovanja automobila na okoliš. Edukacija naših građana kako smanjiti potrošnju goriva i količinu CO2.

Dan bez automobila

Cilj ove akcije je smanjiti korištenje automobila u svakodnevnom kretanju građana, vraćajući u središte grada pješake, bicikliste i javni prijevoz. Jednodnevno druženje građana uz potenciranje pješačenja, rolanja, vožnje bicikla, ali i boravka na svježem zraku.

Učinimo ceste sigurnima

„Make road safe” međunarodna akcija kojoj je svrha podizanje svijesti javnosti o globalnoj epidemiji uzrokovanoj prometnim nesrećama u kojima svaki dan u svijetu gine najmanje 3000 ljudi, a od toga 500 djece.

Sigurno i vješto u prometu

Za učenike predškolske i školske dobi, vožnja biciklima rolama, romobilima: poruka djeci, roditeljima i vozačima o sigurnom kretanju u prometu na cesti.

Defanzivna vožnja, prometna kultura i poznavanje pravila

Za učenike završnih razreda srednjih škola u suradnji s Karlovačkom županijom i Savjetom za sigurnost prometa u Karlovačkoj županiji.

Djeca prijatelji u prometu

U suradnji s PU Karlovačkom za djecu u dobi od 3 do osam godina. Početak školske godine na ceste nam vraća mnoštvo djece, od kojih znatan broj tek kreće u školu. Njihovo neiskustvo i nestašnost dovodi ih u rizičnu skupinu sudionika u prometu. Aktivnošću se daju savjeti roditeljima, vozačima i djeci o ponašanju u prometu.